English version of this page

Seksjon for digitale tjenester

Seksjonen har operativt systemeierskap for Felles Studentsystem (FS), Tableau (studiedata), system for timeplanlegging av undervisning og eksamen (TP), digital eksamen, Canvas og system for plagiatkontroll.

Dette innebærer følgende hovedoppgaver:

  • Ansvar for bruken av studieadministrative systemer ved UiO
  • Brukerstøtte og opplæring
  • Koordinering av utviklingsønsker
  • Rådgivning og videreutvikling
  • Vedlikehold av bakgrunnsdata og sikring av datakvalitet
  • Statistikk og rapportering av data
  • Ansvar for koordinering av relevante nettverk
  • Eksamensavvikling i Silurveien

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 3.etg 0313 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36400500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 366010 Vortex, FS m.m.