English version of this page

Seksjon for opptak (OPP)

Seksjonen forvalter nasjonale og lokale lover og forskrifter på opptaksfeltet, og koordinerer opptak til studier på UiO.

Dette innebærer følgende hovedoppgaver:

  • Sentral informasjonstjeneste til søkere og studenter
  • Vurdering av norske og internasjonale søknader til UiOs studieportefølje
  • Rådgiving
  • Videreutvikling av rutiner
  • Opplæring og brukerstøtte
  • Dimensjonering av UiOs studieportefølje
  • Mottak av internasjonale studenter
  • Ansvar for koordinering av relevante nettverk

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 3.etg 0313 Oslo