UiOs klimagassregnskap 2018

Diagram

Fordelingen av UiOs klimaregnskap 2018.

Hvordan påvirker 28.000 studenter og 6000 ansatte klimaet? Svaret finner du i Klimagassregnskapet (pdf) som ble lansert 21. mai 2019. 

Arbeidet med å redusere klimafotavtrykket til UiO krever et bidrag fra alle ansatte og studenter. Gi dine konkrete innspill til hva du mener UiO bør fokusere på i nettskjema under!

Innspillene skal samles i en analyse som blir et viktig grunnlag til Universitetsstyrets behandling av Strategi 2030 i høst. 

La din stemme bli hørt!

Bør UiO forby all engangsplast på campus? Servere mer vegetarmat i kantina? 

Gi innspill til hvordan UiO kan redusere klimafotavtrykket. Du kan også svare anonymt.

Gi innspill  Innspillene publiseres fortløpende

Kontakt

Miljøsjef Øystein Liverød