Kandidatundersøkelsen 2018

Illustrasjonsbilde av universitetet.

Høsten 2018 gjennomførte Universitetet i Oslo en kandidatundersøkelse blant uteksaminerte kandidater som fullførte bachelorgrad, mastergrad, profesjonsutdanning eller PhD i perioden 2014 til våren 2018. 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen skal kartlegge kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og læringsutbytte, og skal gi UiO informasjon som kan benyttes for videreutvikling av UiOs utdanningstilbud og gi søkere, studenter og kandidater presis informasjon om sammenhenger mellom utdanning og muligheter på arbeidsmarkedet.

Les hele undersøkelsen (pdf)

Overordnede resultater

Kandidatundersøkelsen 2018 viser at det lønner seg å ta høyere utdanning med tanke på jobbens relevans, lønn og sysselsetting. Flere er yrkesaktive enn tidligere, flere jobber i fast stilling og 7 av 10 opplever av de har en relevant utdanning i forhold til arbeidsoppgavene.

Hva er suksessfaktorene?

Det lønner seg å ta en lang utdanning, og det å kunne kommunisere egen kompetanse betyr mye for å få relevant jobb. Det lønner seg også å starte jobbplanleggingen tidlig, og å ha studierelatert kontakt med arbeidslivet. 

Oppfølging av resultatene

Resultatene fra Kandidatundersøkelsen er et viktig verktøy inn i utdanningssatsingen ved UiO.

Har du spørsmål om undersøkelsen? pressekontakt@uio.no

Fakultetsvise resultater

Utdanning for fremtiden - Les prorektor Gro Bjørnerud Mos blogginnlegg om Kandidatundersøkelsen