English version of this page

Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon

Etter vedtak i Universitetsstyret deler Universitetet i Oslo årlig ut fem priser på Universitetets årsfest i september. Hver av vinnerne får 250 000 kroner, samt et diplom.

Forskningsprisen og prisen for yngre forskere tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. I 2022 skal forskningsprisen og pris for yngre forskere tildeles medisin og naturvitenskap.

Kontakt

Hovedsekretær er Stine Øfsdahl

Spørsmål om de enkelte prisene rettes til:

Fagsekretærene

Nominasjonsprosessen

Nominasjonsprosessen begynner når utlysningsbrevet går ut til alle enhetene på UiO. Frist for innsending av nominasjon til priskomiteen var 1. februar 2022.

Statutter for prisene

Statuttene for prisene ble vedtatt av Universitetsstyret i 2000 og sist revidert i september 2020.