Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon

Etter vedtak i Universitetsstyret deler Universitetet i Oslo årlig ut fem priser på Universitetets årsfest i september. Hver av vinnerne får 250 000 kroner, samt et diplom.

Forskningsprisen og Prisen for yngre forskere tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. I 2020 er det medisin og naturvitenskap som blir tildelt Forskningsprisen og Pris for yngre forskere.

Kontakt

Hovedsekretær er Anne Margrete Bergfall.

Spørsmål om de enkelte prisene rettes til:

Fagsekretærene

Nominasjonsprosessen

Nominasjonsprosessen begynner når utlysningsbrevet går ut til alle enhetene på UiO. Frist for innsending av nominasjon til priskomiteen er 15. april. Utsatt frist i 2020 pga korona, se lenken.

Statutter for prisene

Statuttene for prisene ble vedtatt av Universitetsstyret i 2000 og sist revidert i desember 2019.