Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon

Etter vedtak i Universitetsstyret deler Universitetet i Oslo årlig ut fem priser på Universitetets årsfest i september. Hver av vinnerne får 250 000 kroner, samt et diplom.

Forskningsprisen og Prisen for yngre forskere tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. I 2020 er det medisin og naturvitenskap som blir tildelt Forskningsprisen og Pris for yngre forskere.

 

Kontakt

Hovedsekretær er Anne Margrete Bergfall.

Spørsmål om de enkelte prisene rettes til:

Fagsekretærene

Nominasjonsprosessen

Nominasjonsprosessen begynner når utlysningsbrevet går ut til alle enhetene på UiO. Frist for innsending av nominasjon til priskomiteen er 15. april.

Statutter for prisene

Statuttene for prisene ble vedtatt av Universitetsstyret i 2000 og sist revidert i desember 2019.