Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon

Etter vedtak i Universitetsstyret deler Universitetet i Oslo årlig ut følgende priser på Universitetets årsfest i september:

Den nye prisen for yngre forskere skal som Forskningsprisen tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år og vil følge samme syklus. Både Forskningsprisen og Pris for yngre forskere vil i 2019 tildeles humaniora og samfunnsvitenskap.

Nominasjonsprosessen begynner når utlysningsbrevet går ut til alle enhetene på UiO. De nominerte kandidatene vurderes av en priskomité, ledet av prorektor, som sender sin innstilling til Universitetsstyret. Hver av vinnerne får 250 000 kroner, samt et kunstverk og et diplom.

Nominasjonene skal være begrunnet og dokumentert i tråd med statuttene. Ved nominasjon til priskomiteen skal fakultet, museum og senter underlagt Universitetsstyret foreslå minst én kvinne og én mann til hver enkelt pris det nomineres til.

Frist for innsending av nominasjon til priskomiteen er 15. april. Underliggende enheter og fagmiljøer sender sine forslag til fakultetet til egen frist fastsatt av fakultetet.

Hovedsekretær er Anne Margrete Bergfall.

Spørsmål om de enkelte prisene kan stilles til fagsekretærene:


Statuttene for prisene ble vedtatt av Universitetsstyret i 2000 og sist revidert i februar 2019.

Publisert 22. nov. 2018 10:30 - Sist endret 20. juni 2019 09:38