Formidlingsprisen

Formidlingsprisen tildeles en forsker eller forskningsgruppe som har formidlet forskningsbasert innsikt slik at det har vakt interesse hos dem man har ønsket å få i tale – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper.

Vinnere av formidlingsprisen


Bilde av Steinar Holden

2019 Steinar Holden

Professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.


Bilde av Benedicte Bull

2018 Benedicte Bull

Professor Benedicte Bull, Senter for utvikling og miljø.


Bilde av Bernt Aardal

2017 Bernt Aardal

Professor Bernt Aardal ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.


2016 Nettstedet norgeshistorie.no

Nettstedet norgeshistorie.no ved ansvarlig redaktør, instituttleder Tor Egil Førland, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet.


Bilde av Robert Marc Friedman

2015 Robert Marc Friedman

Professor Robert Marc Friedman, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Det humanistiske fakultet.


Bilde av Ola Mestad og Dag Michalsen

2014 Ola Mestad og Dag Michalsen

Professorene Ola Mestad og Dag Michalsen, Det juridiske fakultet.


Bilde av Svein Sjøberg

2013 Svein Sjøberg

Professor Svein Sjøberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


2012 Fagmiljøet i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier

Fagmiljøet i Midtøsten- og Nord-Afrikastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet.


2011 Kjemisk institutt

Kjemisk institutt ved instituttleder Svein Stølen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.


2010 Kulturell kompleksitet i det nye Norge

Kulturell kompleksitet i det nye Norge – CULCOM, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.


Vinnere 1995–2009

År Vinnere
2009

Professor Bernt Hagtvet, Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

2008

Professor Dag O. Hessen, Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

2007

Professor Trond Berg Eriksen, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet

2006

Førsteamanuensis Kari Vogt, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet

2005

Professor Doris Jorde, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

2004

Professor Cecilie Høigaard, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet

2003

Førsteamanuensis Michael Baziljevich, Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

2002

Professor Leif Ryvarden ved Avdeling for botanikk og plantefysiologi ved Biologisk institutt, Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet

2001

Førstekonservatorene Jørn Hurum, Hans Arne Nakrem og Geir Søli ved Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage for museets nettsider

2000

Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

1999

Professor Anton Hauge, Instituttgruppe for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet)

1998

Professor Thormod Henriksen, Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og professor Magnus Rindal, Senter for mellomalder og vikingtid, Det historisk-filosofiske fakultet

1997

Professor Alv Egeland, Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1996

Professor Finn Benestad, Institutt for musikkvitenskap, Det historisk-filosofiske fakultet

1995

Professor Kaare R. Norum, Institutt for ernæringsforskning, Det medisinske fakultet

Publisert 9. juni 2011 15:04 - Sist endret 29. jan. 2020 13:53