Forskningsprisen

Prisen tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og - såfremt fagfeltet eksisterer i andre land - også være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

Forskningsprisen tildeles humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. I 2019 tildeles prisen humaniora og samfunnsvitenskap.

Vinnere av forskningsprisen
År Vinnere
2019 Professor Sigrid Blömeke, senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Det utdanningsvitenskapelige fakultet
2018 Professor Harald Stenmark, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
2017 Professor Thomas Hylland Eriksen ved Sosialantropologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
2016 Professor Trond H. Torsvik ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2015 Professorene Kristine Beate Walhovd og Anders Martin Fjell fra Psykologisk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
2014 Professor Bernt Øksendal, Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2013 Professor Pål Aukrust ved Institutt for indremedisinsk forskning, Det medisinske fakultet og Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin (OUS, Rikshospitalet), Det medisinske fakultet
2012 Professor Mats Carlsson ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
2011 Professor Cathrine Fabricius Hansen, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet.
2010 Professor Johan Moan ved Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2009 Professor Christian Brochmann, Naturhistorisk museum
2008 Professor Tore Slagsvold, Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2007 Professor Signe Howell, Sosialantropologisk institutt , Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
2006 Professor Trygve Helgaker, Kjemisk institutt, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet,)
2005 Professor Christoph Harbsmeier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet
2004 Professor Jon Storm-Mathisen, Institutt for medisinske basalfag og CMBN
2003 Professor Jan Terje Lifjeld, Zoologisk museum
2002 Professor Anne-Lise Børresen Dale, Instituttgruppe for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
2001 Professor Stig K. A. Johansson, Institutt for britiske og amerikanske studier, Det historisk-filosofiske fakultet
2000 Professor Sjur Olsnes, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Det medisinske fakultet
1999 Professor Svenn Torgersen, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
1998 Professor Per Brandtzæg, Instituttgruppe for laboratoriemedisin, Det medisinske fakultet
1997 Professor Michael Hoel, Sosialøkonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
1996 Professor Nils Christian Stenseth, Biologisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1995 Professor Dagfinn Føllesdal, Filosofisk institutt, Det historisk-filosofiske fakultet
1994 Professor Ole Petter Ottersen, Anatomisk institutt, Det medisinske fakultet

 

Publisert 9. juni 2011 15:26 - Sist endret 20. juni 2019 09:45