Universitetsstyrets fire priser

Universitetet i Oslo deler på årsfesten i september hvert år ut fire priser: Forskningsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen. Nominasjonsprosessen starter når utlysningsbrevet går ut til alle enhetene på UiO. De nominerte kandidatene vurderes av en priskomite, som sender sin innstilling til Universitetsstyret. Hver av vinnerne får 250 000 kroner.

Priskomiteen 2018

Priskomiteen blir ledet av prorektor Gro Bjørnerud Mo, vara: viserektor Åse Gornitzka og rektor Svein Stølen

Andre medlemmer av komiteen er:

 • Professor Hanne Flinstad Harbo (MED), vara: professor Kristin Margrete Heggen (MED)
 • Professor Unni Olsbye (MN), vara: professor Mats Carlsson (MN)
 • Professor Jan Bjålie (MED), vara: Heidi Kiil Blomhoff  (Erstatter humsamrepresentant under behandlingen av Forskningsprisen 2018)
 • Professor Linda H. Bergersen (OD) (Erstatter humsampresentant under behandlingen av Forskningsprisen i 2018)
 • Professor Robert Marc Friedman (HF), vara: professor Marianne Bjelland Kartzow (TF)
 • Professor Vibeke Grøver (UV), vara: professor Trine-Lise Wilhelmsen (JUS)
 • Student Leonhard Paul Haberl, vara:John Erlien

En ekstern representant for hver av prisene:

 • Forskningsprisen: Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for Holocaust og livssynsminoriteter
 • Utdanningsprisen: Nina Waaler, prorektor for utdanning, OsloMet
 • Formidlingsprisen: Jan Olav Langseth, seniorrådgiver Forsvarets forskningsinstitutt
 • Innovasjonsprisen: Silvija Seres, partner, TechnoRocks

Hovedsekretær er Margareth Bentsen

Spørsmål om de enkelte prisene kan stilles til fagsekretærene:

Statuttene for prisene ble vedtatt i 2000 og endret i 2002 og 2014. Siste revisjon ble vedtatt på Universitetsstyrets møte 7. - 8. mai, 2018.

Publisert 22. nov. 2018 10:30 - Sist endret 22. nov. 2018 10:30