Pris for yngre forskere

Universitetsstyret besluttet i møte 5. februar 2019 å innføre en ny pris for yngre forskere. Dette for å påskjønne unge forskere som har utmerket seg på et tidlig tidspunkt i karrieren.

Formålet med prisen er at den skal være en inspirasjon og en påskjønnelse for lovende yngre forskere. Prisen tildeles en forsker, en forskergruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinner(e) må være 40 år eller yngre på tildelingstidspunktet. Se statuttene for mer informasjon.

Pris for yngre forskere skal som Forskningsprisen tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år og vil følge samme syklus. Både Forskningsprisen og Pris for yngre forskere vil i 2020 tildeles medisin og naturvitenskap.

Vinnere av pris for yngre forskere


Bildet kan inneholde: person, ansikt, svart, øyenbryn, svart og hvit.2020 Trude Storelvmo

Professor Trude Storelvmo, Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Trude Storelvmo studerer hvordan ulike typer partikler i atmosfæren kan påvirke klimaet, avhengig av deres evne til å danne skydråper eller iskrystaller. Manglende forståelse av disse prosessene representerer en av de største hindringene for målet om å simulere fremtidige klimaendringer med nødvendig presisjon. Etter doktorgraden i 2006 har hun opparbeidet seg en imponerende internasjonal karriere, og hun har bygget opp et svært viktig tverrfaglig samarbeidsnettverk som søker å svare bredt på spørsmål om faktorer som påvirker klima.


Portrett av prisvinner Karin Kukkonen

2019 Karin Kukkonen

Professor Karin Kukkonen, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet.

Karin Kukkonen er en svært aktiv forsker og miljøbygger.  Hun mottar prisen for sine banebrytende publikasjoner innen flere ulike fagområder, og sin store innsats i ikke mindre enn fem ulike forskningsprosjekter.  Kukkonen leder to av disse. Prosjektene hun deltar i er i stor grad tverrfaglige, og Kukkonen har arbeidet systematisk med å bygge opp, utvide og styrke ulike former for forskningssamarbeid både internt på instituttet, men også med andre miljøer ved UiO og internasjonalt.


Se også

Publisert 31. jan. 2019 13:07 - Sist endret 4. aug. 2020 10:46