Utdanningsprisen

Utdanningsprisen tildeles personer eller fagmiljøer for fremragende arbeid med utdanningskvalitet og/eller læringsmiljø. Tidligere het prisen "Læringsmiljøprisen". Nå har denne prisen fått nytt navn og nye statutter.

Vinnere av utdanningsprisen
År Vinnere
2018 Førsteamanuensis Anne Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet
2017 MOOC-gruppa for "Introduction to Norwegian" ved prosjektleder Erik Juriks, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet
2016 Gruppe for design av informasjonssystemer ved professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2015 Studieretningen Computational physics, Fysisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2014 Emnet HIS4050-Historieformidling ved undervisningsleder John McNicol, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet
2013 Professor Liv Finstad, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet
2012 Universitetslektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen ved Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
2011 Computers in Science Educations-prosjektet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
2010 Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
2009 Den internasjonale sommerskolen
2006 Gründerskolen
2005 Mikroelektronikk systemer (MES) -gruppen, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2004 Juss-Buss, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet
2003 Prosjektforum, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
2002 Avdeling for arkeologi, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Det historisk-filosofiske fakultet
2001 Grunnstudiet i medisin for ny studieplan, "Oslo 96", Det medisinske fakultet
2000 Fysisk institutt for arbeidet med kursene FYS 112 og FYS 113, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1999 Læringsmiljøprisen ble ikke delt ut dette året
1998 Biologisk institutt for kurset BIO 101 - Grunnkurs i biologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1997 Hovedfagsprosjektet "Citizenship and the State in The Middle East" ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
1996 Engelsk hovedfag, Det historisk-filosofiske fakultet
1995 Avdeling for farmakologi, Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1994 Innføringskursene i matematikk, MA 001 og MA 100, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1993 16. termin på medisinerstudiet (samfunnsmedisinske fag), Det medisinske fakultet
1992 Det teologiske fakultet
1991 Fysisk institutt for forskningsprogrammet "Kooperative fenomener", Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
1990 Kaptein W. Wilhelmsen og frues bakteriologiske institutt, Det medisinske fakultet
1989 Det juridiske fakultet for det nye studieopplegget for 1. avdeling

 

Publisert 9. juni 2011 15:44 - Sist endret 26. apr. 2019 07:48