Ine Grundt

English version of this page
Telefon +47 22857002
Rom 415
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4. etasje 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Henvender du deg i en ny sak?

Send henvendelsen til oss alle i juridisk gruppe i FADM

Arbeidsområder

 • Forhandling og rådgivning i forbindelse med eksternt finansierte forskningskontrakter
 • Juridisk rådgivning i tilknytning til senteretableringer og forskningsinfrastruktur
 • Juridisk bistand til UiOs arbeid innen innovasjonsfeltet
 • Rammeregelverk for UiOs virksomhet, herunder universitets- og høyskoleloven, forvaltningsloven, helseforskningsloven og personvernlovgivningen.

Bakgrunn

 • Konstituert lagdommer, Eidsivating lagmannsrett
 • Seniorrådgiver, Fiskeri- og kystdepartementet
 • Dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal tingrett
 • Advokat, Konsernjuridisk DnB
 • Trainee hos Norton Rose, London
 • Advokatfullmektig/advokat hos Simonsen Musæus
 • Cand.jur fra UiO
Emneord: Juridisk rådgivning, Regelverk, Kontrakter, Forskerstøtte
Publisert 4. mars 2014 14:00 - Sist endret 17. des. 2020 15:38