Nytt forskningsprosjekt om karantenekonserter

Hvilke følelser skaper en konsert på internett? Dana Swarbrick skal utforske konsekvensene av karantenekonserter.

Karantenekonserter står det med bokstaver over et verdenskart. Illustrasjon.

Dana Swarbrick samler erfaringer med å være konsertpublikum på internett. 

12. mars innførte regjeringen en rekke tiltak for å stoppe spredningen av covid-19-viruset i Norge. Å samle mennesker var ikke lenger mulig, og landets konsertsteder måtte lukke dørene.

Kun kort tid etter stengingen, oppsto nye arenaer for livekonserter. Musikere og konsertarrangører tilpasset seg raskt distanseringstiltakene og gjorde internettet til deres nye konserthall. 

Sosiale og emosjonelle effekter

Dana Swarbrick, doktorgradsstipendiat ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, leder prosjektet Karantenekonserter, som skal utforske de sosiale og emosjonelle effektene av virtuelle konserter. 

Gjennom å samle svar fra konsertdeltagere gjennom spørreskjema, vil Swarbrick og hennes kollegaer finne svaret på: 

  • Hvor viktig er «live-elementet» i en virtuell konsert?
  • Kan publikummet fortsatt føle nærhet til utøverne og hverandre i det virtuelle miljøet?
  • Hvilke aspekter av den virtuelle konserten påvirker publikummernes engasjement, interaksjon og sosiale opplevelse?
  • Hvilke aspekter ved den virtuelle konserten får personer til å føle seg rørt? 

Forskerne samarbeider med Kama Muta Lab og karantenekonsertarrangørene Brakkesyke 2020 og Tree of stars on tour.

Delta i forskningsprosjektet

Har du sett konserter på nett? Nå vil forskerne høre fra deg.

Delta i undersøkelsen her

 

Publisert 19. mai 2020 13:54 - Sist endret 4. juni 2020 13:21