Aktuelle saker

Korona-ikoner
Publisert 12. apr. 2021 11:02

Pandemien endret alle våre planer i 2020. I årsrapporten kan du se hvordan det gikk.

Publisert 15. sep. 2020 14:57

Hjerteslagene og åndedrettet hos mennesker som spiller sammen, får samme rytme. Men bare når de spiller visse typer musikk. Og de bør helst like dem de spiller sammen med. 

Published Nov. 21, 2018 1:10 PM

RITMO had its official opening November 15th, which was celebrated with an entire week of workshops, showcases and international panels.