English version of this page

2020 på RITMO

Pandemien endret alle våre planer i 2020. I årsrapporten kan du se hvordan det gikk.

Korona-ikoner

Stengte laber, avlyste eksperimenter, utsatte aktiviteter, gjester som ikke kunne komme til Oslo og forskere som ikke kunne reise utenlands. Året 2020 var et annerledesår for alle, inkludert for oss på RITMO.

Heldigvis hadde vi allerede investert i videokonferanseutstyr før pandemien, og vi hadde mye erfaring internt med organisering av online arrangementer. Dette gjorde at vi raskt kunne omstille de fleste aktivitetene våre til online- og hybridformat. Mange av RITMOs ansatte benyttet også sjansen til å forske på den unike situasjonen som oppsto.

I årsrapporten presenterer vi noen av årets høydepunkter i rytme, tid og bevegelse.

Annual report 2020

Publisert 12. apr. 2021 11:02 - Sist endret 12. apr. 2021 11:16