Events

Previous

Forelesere
Time and place: Jan. 29, 2014 12:30 PM1:15 PM, KHiO

En presentasjon som tematiserer stillstand og mikrobevegelse og spør om det er dans.

Image may contain: White, Monochrome, Black-and-white, Standing, Event.
Time and place: Nov. 29, 2012 1:00 PMDec. 2, 2012 2:00 PM, Bevegelseslab'en, ZEB

Sverm-prosjektet avsluttes (i denne omgang) med en serie forestillinger i fourMs-lab'en. Her vil fokuset ligge på de fire elementene vi har jobbet med det siste året: stillstand, stillhet, mikrobevegelser og mikrolyd.

Image may contain: Stage, Performance, Fashion, Theatre, Event.
Time and place: Oct. 25, 2012 1:30 PM2:30 PM, Bevegelseslab'en, ZEB

I forbindelse med Musikkteknologidagene 2012 inviterer vi til arbeidsvisning av resultater fra det kunstneriske forskningsprosjektet Sverm.

Fire personer i bevegelseslab
Time and place: May 15, 2012 1:00 PM4:00 PM, Salen, U1, Inst. musikkvitenskap, Blindern

Vi inviterer til seminar om det pågående vitenskapelige/kunstneriske prosjektet Sverm. Prosjektet tar utgangspunkt i det som skjer når vi nærmer oss fraværet av bevegelse og lyd: stillstand og stillhet. I dette grenselandet finner vi det vi kaller mikrobevegelser og mikrolyd, de minste bevegelsene og lydene vi klarer å produsere og oppfatte. 

Dancing in motion capture lab
Time and place: May 19, 2011 12:00 PM3:00 PM, Bevegelseslaben, Institutt for musikkvitenskap,

Seminar om bevegelsesstudier, inklusive oppstart av Nasjonalt nettverk for tverrfaglige bevegelsesstudier.