Deltakere i MIRAGE - Et integrert AI-basert system for avansert musikkanalyse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Olivier Lartillot Forsker +47 22854747 +47 96681210 (mob) ‭+47 96681210‬ olivier.lartillot@imv.uio.no Computational music analysis, Sound analysis, Artificial intelligence, Computational musicology, Music Information Retrieval
Rolf Inge Godøy Professor +47 22 85 40 64 +47 915 63 399 (mob) r.i.godoy@imv.uio.no Musikkteori, Musikkognisjon, Musikk og bevegelse, Musikkteknologi
Erling E. Guldbrandsen Professor +47 22 85 40 65 +47 957 04 737 (mob) e.e.guldbrandsen@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Musikkanalyse, Modernisme, Klassisk-romantisk musikk, Performativitet, Estetikk og tolkningsteori, Samfunn og musikk
Mari Romarheim Haugen Postdoktor m.r.haugen@imv.uio.no Musikkognisjon, Musikk og bevegelse, Motion Capture, Motion Analysis, Rhythm and groove
Hans T. Zeiner-Henriksen Førsteamanuensis +47 22 85 48 57 +47 480 59 723 (mob) h.t.zeiner-henriksen@imv.uio.no Nyere musikkhistorie, Musikkproduksjon, Musikk og emosjoner, Populærmusikk, Rytmeforskning, Musikkvitenskap
Øyvin Dybsand Førsteamanuensis +47 22 85 46 59 99294038 oyvin.dybsand@imv.uio.no Musikklivshistorie, Norsk musikk, Klassisk-romantisk musikk, Musikkhistorie, Musikkanalyse, Hørelære
Hallgjerd Aksnes Professor +47-22 85 47 64 hallgjerd.aksnes@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkanalyse, Musikkteori, Musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, Det 20. århundres musikkhistorie (særlig norsk), Musikkpsykologi, Musikkognisjon
Per Ole Hagen Universitetslektor +47 90102590 p.o.hagen@imv.uio.no Populærmusikk, Musikkbransje, Musikkrettigheter
Kristian Nymoen Førsteamanuensis +47 22841693 krisny@ifi.uio.no
Alexander Refsum Jensenius Førsteamanuensis +47 22 84 48 34 +47 951 29 232 (mob) a.r.jensenius@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign
Anne Danielsen Professor, Senterleder RITMO +47 22 85 47 51 +47 482 14 002 (mob) anne.danielsen@imv.uio.no Musikkvitenskap, Populærmusikk, Afroamerikansk musikk, Rytme og groove, Musikkognisjon, Musikkanalyse, Musikkteknologi, Medier og musikk, Samfunn og musikk

Andre deltakere