English version of this page

Hjelpemiddel på eksamen

Kan eg bruke ordbok på eksamen? Kva kalkulator har eg lov til å ha med meg? 

Du finn informasjon om lovlege hjelpemiddel på eksamen i emnebeskrivelsen.

Nokre fakultet gjennomfører kontroll av hjelpemidla i samband med eksamen. Dette finn du også informasjon om i emnebeskrivelsen. 

Meir informasjon frå fakulteta

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 1. juli 2015 09:05 - Sist endret 27. okt. 2017 13:22