English version of this page

Demoprøver og opplæringstilbud

Ta demoprøver i Inspera og bli kjent med systemet. I tillegg har noen fakulteter egne opplæringstilbud for sine studenter.

Opplæringstilbud

29 okt.
10:00, Silurveien 2, bygg 3B

Generelle demoprøver

Du finner forskjellige typer demoprøver under fanen Demoprøver

Logg på Inspera