English version of this page

Demoprøver og opplæringstilbud

Ta demoprøver i Inspera og bli kjent med systemet. I tillegg har noen fakulteter sitt eget opplæringstilbud for sine studenter.

Opplæringstilbud

Ingen kommende arrangementer

Generelle demoprøver

Du finner forskjellige typer demoprøver under fanen Demoprøver

Logg på Inspera

Fakultetenes demoprøver

Du åpner demoprøvene under ved å trykke på lenken. Du trenger ikke å logge inn i Inspera for å ta disse.

Det humanistiske fakultet 

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Den internasjonale sommerskole