English version of this page

Digital håndtegning i Inspera

På noen eksamener kan du skrive og tegne på skisseark som en del av din besvarelse. Det er viktig at du fyller ut skissearkene med riktig informasjon før du leverer. 

1. Gå til riktig oppgave i Inspera

Finn oppgavekoden nederst i oppgaven ved å klikke på Vis oppgavekode.

Det er en egen oppgavekode per spørsmål, så det er viktig at du fyller ut riktig oppgavekode på skissearket.

Du har ikke tilgang til oppgavekodene etter at eksamenstiden har gått ut eller du har levert i Inspera. Du må derfor fylle ut informasjon på skissearkene underveis før eksamenstiden har gått ut. 

Du vil ikke få ekstra tid til å fylle ut oppgavekodene etter endt eksamenstid.

  2. Fyll inn riktig informasjon på hvert ark

  Skriv hardt og tydelig og bruk blå eller svart kulepenn. IKKE bruk blyant eller rødt blekk.

  Du kan bruke farger i skissen, men ikke der du skal skravere oppgavekoden. På hvert skisseark skal du fylle inn følgende informasjon:

  • Oppgavekode
  • Dato
  • Emnekode
  • Kandidatnummer
  • Oppgavenummer
  • Sidetall (antall ark)

  Ikke la noen kolonner eller felter stå tomme.

  Når du skraverer oppgavekoden må du skravere den helt, og ikke delvis.

  Eksempel på riktig utfylt skisseark.

  3. Lever arkene i rekkefølgen de skal leses

  Før du leverer skissearkene må du sjekke at:

  • Alle felter på skissearkene er fylt ut.
  • Skissearkene er lagt i den rekkefølgen de skal leses.

  Til slutt leverer du skissearkene til overinspektør i eksamenslokalet. Dette kan medføre noe kø. Det er ikke lov å snakke med andre kandidater mens du venter på å levere skissarkene.

  Av hensyn til andre kandidater som fortsatt jobber med eksamen skal det alltid være stille i eksamenslokalet.

  4. Etter eksamen

  Etter eksamen blir de digitale håndtegningene lastet opp til din besvarelse og du vil se disse sammen med din besvarelse i Inspera under Arkiv.

  Merk at hvis du har levert et skisseark til en oppgave, men ikke skrevet noe i selve oppgaven i Inspera, så vil oppgaven i innholdsfortegnelsen komme opp som ubesvart selv om det er et skisseark knyttet til oppgaven. Gå inn på selve oppgaven i Inspera for å se det opplastede skissearket som sensoren ser og vil vurdere.

  Se en kort instruksjonsvideo om digitale håndtegninger