Fagspesifikke karakterbeskrivelser for masteroppgave i historie

 A: Fremragende

Oppfyller særlig høye krav til problemformulering, teoretisk og metodisk styrke. Har et avklart forhold til tidligere forskning og inneholder originale bidrag. Strukturen er god og språkføringen sikker. Arbeidet vitner om at kandidaten har gode kvalifikasjoner for selvstendig forskning.

B: Meget god

Oppgaven har klare problemformuleringer og avgrensinger. Den oppfyller relativt høye krav til teoretisk og metodisk refleksjon, og den viser relativt god kjennskap til og refleksjon over tidligere forskning. Framstillingen er ryddig og språkføringen stødig.

C: God

Oppgaven er et godt og vederheftig stykke håndverk, men med relativt mindre originalitet og perspektivering. Problemformuleringen er relativt presis, og den metodiske gjennomføringen har en viss stringens.

D: Nokså god

Oppgaven har en mindre presis problemformulering, og viser en moderat evne til teoretisk og metodisk refleksjon. Den viser en viss kjennskap til og refleksjon over tidligere forskning, og tilfredsstiller moderate krav til klarhet og systematikk. Oppfyller bare beskjedne krav til originalitet.

E: Tilstrekkelig

Oppgaven lider av vesentlige svakheter med hensyn til problemformulering og tilskjæring. Den avslører betydelige svikt i omgang med kildene og/eller i analysene. Framstillingen er preget av uklarheter og/eller mangel på systematikk. Tross sine mangler har den enkelte kvaliteter som lærestykke for kandidaten og ved at den bringer fram materiale av faglig interesse.

F: Ikke bestått

Oppgaven er uakseptabel. Det legges særlig vekt på alvorlige mangler ved problematisering, analyse, dokumentasjon og språkføring.

Publisert 24. juni 2015 20:29