Fagspesifikke karakterkrav for filosofi(bachelor og master)

 

Kunnskap i emnets komponenter
Forståelse og analyse
Relevans
Etterrettelighet
Struktur og språkføring
A

Inngående kunnskap i alle komponenter.

Svært god

forståelse av stoffet og evne til argumentativ fremstilling.

Stor grad av kritisk evne og selvstendighet.

Stor grad av relevans mellom prestasjon og problemstilling.

Referansebruk og referanseoppsett skal være i henhold til god skikk.

Svært ryddig og oversiktelig struktur. Innledningen skal gi et klart inntrykk av problemstillingene. Problemstillingene skal være klart definerte og vise evne til avgrensning. Innledningen skal også gi inntrykk av hvordan strukturen i besvarelsen er.  Argumentasjonene skal være klare og ryddige. Det skal være uproblematisk å følge hvilke(t) spørsmål argumentasjonen knytter an til. Konklusjonen må svare på spørsmålene / problemstillingene. Klart språk.

 

B

Meget god kunnskap i alle komponenter.

Meget god forståelse av stoffet og evne til argumentativ fremstilling.  En viss grad av kritisk evne og selvstendighet.

 

God relevans mellom prestasjon og problemstilling.

Referansebruk  og referanse-oppsett skal være i henhold til god skikk.

Ryddig og oversiktelig struktur. Enkelt å følge hvilke(t) spørsmål argumentasjonen knytter an til. Konklusjonen må svare på spørsmålene / problemstillingene. Klart språk.

 

C

God kunnskap i brorparten av komponentene

God forståelse av stoffet og god evne til argumentativ fremstilling.

Relevans mellom prestasjon og problemstilling.

Referansebruk  og referanse-oppsett skal være i henhold til god skikk.

Ryddig og oversiktelig struktur. Forholdsvis enkelt å følge hvilke(t) spørsmål argumentasjonen knytter an til. Konklusjonen må relativt klart svare på spørsmålene / problemstillingene.

Greit språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Noe kunnskap om de fleste komponenter

En viss forståelse av stoffet og en viss evne til argumentativ fremstilling.

En viss relevans mellom prestasjon og problemstilling.

Referansebruk  og referanse-oppsett skal være i henhold til god skikk.

 

Mulig å finne en viss struktur. Argumentasjonen må være mulig å henføre til en problemstilling. Konklusjonen må til en viss grad svare på spørsmålene / problemstillingene.

Forståelig språk.

 

 

E

Svak kunnskap om komponentene

Svak forståelse av stoffet og liten evne til argumentativ fremstilling.

Mangelfull relevans mellom prestasjon og problemstilling.

Referansebruk  og referanse-oppsett skal være i henhold til god skikk.

Svak struktur, men argumentasjonen må til en viss grad være mulig å henføre til en problemstilling. Konklusjonen må til en viss grad svare på spørsmålene / problemstillingene.

Forståelig språk.

Publisert 11. jan. 2019 14:21 - Sist endret 18. feb. 2019 12:28