Karakterveiledning for eksamen på bachelornivå ved IMK

A (fremragende)

Svarer på problemstillingen. Selvstendige, klare og interessante resonnementer, relevante eksempler og svært god bruk av teori.

Klart og presist språk, klare sammenhenger, svært godt fokusert og gjennomgående god struktur. Overbevisende med hensyn til faktakunnskaper og svært god kjennskap til pensumlitteraturen.

Høyt kunnskapsnivå og analytisk kompetanse. Meget godt dimensjonert - formen (bl.a. lengden) tilpasset innholdet. Originale og interessante anslag.

B (meget god)

Svarer på problemstillingen. Tilfredsstiller de fleste, men ikke alle kriteriene i kategori A. Det forutsettes gode resonnementer og gjennomgående meget god kjennskap til pensumlitteraturen også på dette nivået. Relevant og meget god bruk av teori, meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Språklig klarhet, god struktur og god tilpasning mellom form og innhold vil normalt være nødvendig for å få karakteren B.

C (god)

Svarer på problemstillingen, men ikke alt er like relevant. God forståelse og gode kunnskaper, men noe mangelfull indre konsistens. Har kjennskap til sentrale elementer ved fagfeltet. For eksempel: Originalt anslag, men skriver seg litt bort.

Kandidaten viser god kjennskap til pensumlitteraturen, god vurderingsevne og selvstendighet.

Noen uklarheter mht språk eller struktur. Tilfredsstillende på de fleste punkter.

D (brukbar)

Tydelig forsøk på å besvare problemstillingen, noe er relevant, men også noe som er irrelevant, unødvendig, feilaktig eller mangelfullt.

Nokså god kjennskap til sentrale deler av pensum, men betydelige svakheter i det teoretiske og eller det empiriske.

For knapt og kort i forhold til den tiden som er til rådighet.

Noe uklarheter i struktur og språk. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E (tilstrekkelig)

Anslag til å besvare problemstillingen, men svært lite av besvarelsen er relevant og godt. Besvarelser med store og vesentlige mangler både når det gjelder kunnskap og resonnementer.

Kjennskap til de mest sentrale deler av pensum, men lite utfyllende. Store "hull".

Tilfeldige eksempler framfor drøfting/empiri. Besvarelsen kan i en viss forstand være en løsning som under kategori D, men med det tillegg at den er tynnere, mer rotete, dårlig disponert og umoden.

Tilfredsstiller bare minimumskravene. Liten grad av selvstendighet.

F - Stryk

Besvarer ikke problemstillingen. Dokumenterer ikke kunnskap om sentrale områder i pensum. Dokumenterer ikke kjennskap til fagets hovedlinjer.

Holder ikke universitetsnivå, upresist/umodent språk, uklare resonnementer, uklar struktur, manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Publisert 24. juni 2015 20:37 - Sist endret 24. juni 2015 20:37