Fagspesifikke karakterbeskrivelser for samfunnsgeografi

A Fremragende

Besvarelsen viser meget gode kunnskaper om emnet og svært god forståelse av sentrale begreper. Den er resonnerende, ryddig og klar og viser meget god evne til metodisk og/eller teoretisk refleksjon. Relevante eksempler er trukket inn der det er naturlig. Besvarelsen er gjennomgående svært god og har ingen vesentlige feil og mangler.

B Meget god

Besvarelsen viser gode kunnskaper om emnet og god forståelse av sentrale begreper. Den er resonnerende og i hovedsak ryddig og klar, og den viser god evne til metodisk og/eller teoretisk refleksjon. Relevante eksempler er trukket inn der det er naturlig. Besvarelsen er gjennomgående god og har ingen vesentlige feil og mangler.

C God

Besvarelsen viser tilfredsstillende kunnskaper om emnet og rimelig god forståelse av sentrale begreper. Den viser en viss evne til resonnering og refleksjon. Relevante eksempler er til dels trukket inn der det er naturlig. En gjennomsnittlig besvarelse som er tilfredsstillende på de fleste felt.

D Nokså god

Besvarelsen viser stort sett tilfredsstillende kunnskaper om emnet, men forståelsen av sentrale begreper er noe varierende, eller det gis mangelfull redegjørelse for disse. Fremstillingen er noe uklar og/eller oppramsende, og den er relativt svak når det gjelder resonnering, refleksjon og bruk av eksempler. Bevarelsen er noe ujevn og har enkelte vesentlige feil eller mangler.

E Tilstrekkelig

Besvarelsen viser til dels tilfredsstillende kunnskaper om emnet, men forståelsen av sentrale begreper er svak, eller det gis mangelfull redegjørelse for disse. Fremstillingen er uklar og/eller oppramsende, og den er svak når det gjelder resonnering, refleksjon og bruk av eksempler. Besvarelsen er ujevn og har vesentlige feil og mangler, men tilfredsstiller likevel minimumskravene.

F Ikke bestått

Besvarelsen viser et utilfredsstillende kunnskapsnivå og inneholder betydelige mangler og grove feil, eller den er basert på feil tolkning av hvilken kunnskap som skal presenteres.

Publisert 29. okt. 2019 09:56 - Sist endret 29. okt. 2019 10:28