Obligatorisk oppmøte på første forelesning og på gruppeøvelser på IFI

Obligatorisk oppmøte på første forelesning

Det er obligatorisk å møte opp på første forelesning. På alle emner vil det blitt gitt viktig informasjon den første gangen. Dersom du ikke møter opp og blir krysset av, vil du miste plassen din. Det vil bli gitt viktig informasjon om undervisningen utover i semesteret og om emnet generelt på den første forelesningen.

Merk at oppmøteplikt ikke gjelder for forelesningene i EXPHIL03 - Examen philosophicum.

Dersom du ikke har noen spesiell grunn for ikke å møte opp (dokumentert kolliderende obligatorisk aktivitet ved UiO, sykdom etc) må du etteranmelde deg. Etteranmelding starter dagen etter første forelesning. Siste mulighet for å etteranmelde seg til emner er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på gruppeundervisning. Gjelder fra studieåret 2018/2019.

Bytte av øvingsgruppe

Du kan bytte gruppe om det er plass i den nye gruppen og det er ok for den nye gruppelæreren. Møt opp på den gruppen du ønsker å ta I starten av semesteret, og hør om det er plass.

Publisert 16. feb. 2016 11:26 - Sist endret 18. juni 2018 13:13