English version of this page

Obligatoriske aktivitetar i undervisninga

Mange emne har krav om deltaking i form av obligatoriske aktivitetar. Desse må vere godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Sjå kvar emneside for informasjon om kva som er obligatoriske aktivitetar for kvart emne.

Dersom du skal melde fråvær frå ein obligatorisk aktivitetet, har fakulteta ulike rutinar for dette. Sjekk kva som gjeld for emnet ditt på emnesida eller i den fakultetsspesifikke informasjonen. 

Fakultetsspesifikk informasjon

Det humanistiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Det medisinske fakultet

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 31. aug. 2021 12:54 - Sist endret 30. mai 2022 13:25