Emnegrupper

Viser 1–56 av 56 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Biologi/naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60BIONAT/LEKT14-BIO-60) (60 studiepoeng) 60
Engelsk, lektorprogrammet (LEKT14-60ENG) (60 studiepoeng) 60
Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-60FRA) (60 studiepoeng) 60
Fysikk, lektorprogrammet (LEKT14-60FYS) (60 studiepoeng) 60
Geofag, lektorprogrammet (LEKT14-60GEOFAG) (60 studiepoeng) 60
Historie, lektorprogrammet (LEKT14-60HIS) (60 studiepoeng) 60
Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-60KJEMI) (60 studiepoeng) 60
Kjemi/naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60KJMNAT) (60 studiepoeng) 60
Kommunikasjon og kultur (USM5-LAP60-KOM)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Biologi (USM5-LAP60-BIO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Engelsk (USM5-LAP60-ENG)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Fransk (USM5-LAP60-FRA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Fysikk (USM5-LAP60-FYS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Geofag (USM5-LAP60-GEOF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Geografi (USM5-LAP60-GEO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Gresk (USM5-LAP60-GRE)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Historie (USM5-LAP60-HIS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Informatikk (USM5-LAP60-INF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Italiensk (USM5-LAP60-ITA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Kjemi (USM5-LAP60-KJE)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Latin (USM5-LAP60-LAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Matematikk (USM5-LAP60-MAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Medievitenskap (USM5-LAP60-MET)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Naturfag (USM5-LAP60-NAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Nordisk (USM5-LAP60-NOR)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Norsk somandrespråk (USM5-LAP60-NOAS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Religion ogetikk (USM5-LAP60-REL)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Russisk (USM5-LAP60-RUS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Samfunnsfag (USM5-LAP60-SAMF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Spansk (USM5-LAP60-SPA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Spesialpedagogikk (USM5-LAP60-SPESPED)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Teatervitenskap (USM5-LAP60-TEA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Tysk (USM5-LAP60-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Økonomi (USM5-LAP60-ECON)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Biologi (UVM5-LEKT60-BIO) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Engelsk (UVM5-LEKT60-ENG) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Fransk (UVM5-LEKT60-FRA) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Fysikk (UVM5-LEKT60-FYS) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Geografi (UVM5-LEKT60-GEO) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Historie (UVM5-LEKT60-HIS) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Kjemi (UVM5-LEKT60-KJE) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Matematikk (UVM5-LEKT60-MAT) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Medievitenskap (USM5-LEKT60-MET) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Naturfag (UVM5-LEKT60-NAT) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Nordisk (UVM5-LEKT60-NOR) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Religion og etikk (UVM5-LEKT60-REL) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Samfunnsfag (UVM5-LEKT60-SAMF) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Spansk (UVM5-LEKT60-SPA) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Tysk (UVM5-LEKT60-TYSK) (60 studiepoeng) 60
Matematikk, lektorprogrammet (LEKT14-60MAT) (60 studiepoeng) 60
Naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60NATURFAG) (60 studiepoeng) 60
Nordisk, lektorprogrammet (LEKT14-60NOR) (60 studiepoeng) 60
Religion og etikk, lektorprogrammet (LEKT14-60REL) (60 studiepoeng) 60
Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT14-60SAMF) (60 studiepoeng) 60
Spansk, lektorprogrammet (LEKT14-60SPA) (60 studiepoeng) 60
Tysk, lektorprogammet (LEKT14-60TYSK) (60 studiepoeng) 60