Emnegrupper innen samfunnsvitenskap

Viser 1–24 av 24 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Datavitenskap for samfunnsvitere (40-DATAVIT) (40 studiepoeng) 40
Demografi (40-DEMO)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Europastudier (40-EURO) (40 studiepoeng) 40
Organisasjon, ledelse og arbeid – tverrfaglig (40-OLA-TVERR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Psykologi (120-PSY) (120 studiepoeng) 120
Psykologi (130-PSY) (130 studiepoeng) 130
Psykologi (40PSY) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsgeografi (40-SGO) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsgeografi (90-SGO) (90 studiepoeng) 90
Samfunnsøkonomi (SVB-ECON-2017) (110 studiepoeng) 110
Samfunnsøkonomi (SVB-ECON-OBL-2014)Tar ikke opp nye studenter (110 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 110
Samfunnsøkonomi (40-ECON) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (100-SOSANT-2015) (100 studiepoeng) 100
Sosialantropologi (40-SOSANT) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (100-SOSANT)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100-SOSANT-KFL)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100-SOSANT-KFL) (100 studiepoeng) 100
Sosiologi (40-SOS2) (40 studiepoeng) 40
Sosiologi (80-SOS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Sosiologi (90-SOS) (90 studiepoeng) 90
Sosiologi for Kjønn, feminisme og likestilling (80-SOS-KFL) (80 studiepoeng) 80
Statsvitenskap (40-STV) (40 studiepoeng) 40
Statsvitenskap (90-STV) (90 studiepoeng) 90
Økonomisk analyse (40-ØK-ANALYSE) (40 studiepoeng) 40