40-gruppe – Engelsk (40ENG)

Om emnegruppen

I denne emnegruppen kan du velge blant emner innen språk, litteratur, samfunn og kultur i den engelsktalende verden.

40-gruppen består av:

  • 10 studiepoeng obligatorisk emne
  • 10 til 20 studiepoeng på 1000-nivå
  • 10 til 20 studiepoeng på 2000-nivå

Gjennomføring og oppbygging

Når du starter denne emnegruppen må du ta det obligatoriske emnet ENG1100 som gir deg kunnskap om engelsk grammatikk og språkstruktur. Du tar emne(r) på 1000-nivå før du tar emne(r) på 2000-nivå.

Er du interessert i Amerikanske studier, anbefaler vi at du velger ENG1506 og 20 studiepoeng emner innen amerikanske studier og/eller amerikansk litteratur på 2000-nivå.

Er du interessert i Britiske studier, anbefaler vi ENG1505 og 20 studiepoeng emner innen britiske studier og/eller britisk litteratur og/eller engelsk språkhistorie på 2000-nivå.

Er du interessert i engelsk språk, anbefaler vi deg å velge ENG1103 og 20 studiepoeng innen engelsk språk på 2000-nivå.

Er du interessert i engelskspråklig litteratur, anbefaler vi at du velger ENG1303 og ENG1304 samt 10 studiepoeng innen engelskspråklig litteratur på 2000-nivå.

Kvalifisering for videre studier

Emnegruppen egner seg til å bygge ut med 20 studiepoeng for å inngå i grunnlaget for å søke opptak til PPU. Ønsker du å gjøre dette, er det viktig at du velger minst 20 studiepoeng innen engelsk språk. Da anbefaler vi deg å ta minimum ENG1103 i tillegg til ENG1100.

Se informasjonssidene om skolefag for hvordan emnegruppen kan bygges ut med tanke på undervisning i skolen.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk:

Minimum 10 studiepoeng, maksimum 20 studiepoeng velges blant:

Minimum 10 studiepoeng, maksimum 20 studiepoeng velges blant:

*Vær oppmerksom på at ILOS ikke tilbyr alle emner hvert semester. Opplysninger om hvilke semester emner blir undervist finner du i emnebeskrivelsen til hvert emne.