Emnegrupper innen humanistiske fag

Viser 1–190 av 190 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Historie (40HISGENERELL )Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Nordisk litteraturvitenskap for estetikkprogrammet (80NORL3) (80 studiepoeng) 80
40-gruppe i arabisk og Midtøsten-studier (40ARAS-MØNA) (40 studiepoeng) 40
80-gruppe i arabisk (80ARAS2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap (20LIT) (20 studiepoeng) 20
Allmenn litteraturvitenskap (80LITT) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for Kjønn med fagfordypning (80LIT2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for studieretning i estetiske studier (80LIT3) (80 studiepoeng) 80
Antikk kultur og klassiske språk (40ANT)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Antikken (40ANTIKK1) (40 studiepoeng) 40
Arabisk språk (80ARAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Arabisk språk (40ARAS) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (80ARK) (80 studiepoeng) 80
Arkeologi (40ARK) (40 studiepoeng) 40
Arkivkunnskap (40ARKIV)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Balkansk områdekunnskap (80OMR-BALK) (80 studiepoeng) 80
Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) (40 studiepoeng) 40
Bosnisk/kroatisk/serbisk (40BKSS) (40 studiepoeng) 40
Bosnisk/kroatisk/serbisk (100BKS)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Bosnisk/kroatisk/serbisk (80BKS) (80 studiepoeng) 80
Britisk kulturkunnskap med engelsk (40OMR-BRIT2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk (80ENG) (80 studiepoeng) 80
Engelsk (80ENG2) (80 studiepoeng) 80
Engelsk (40ENG) (40 studiepoeng) 40
Engelsk (amerikansk) (40ENGAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk litteratur2 (80ENGL2) (80 studiepoeng) 80
Engelsk språk (80ENGS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Engelsk språk 2 (40ENGS2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk språk og kultur1 (40ENGSKUL1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelskspråklig litteratur (20ENGL) (20 studiepoeng) 20
Engelskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80ENGL3) (80 studiepoeng) 80
Estetikk 1 (40ESTETIKK1) (40 studiepoeng) 40
Etikk (40ETIKK) (40 studiepoeng) 40
Europas ideer (40IDEUR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Filosofi (80FILOSOFI)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Filosofi (40FIL1) (40 studiepoeng) 40
Filosofi (80FILOSOFI2) (80 studiepoeng) 80
Filosofi - Kjønn med fagfordypning (80FIL) (80 studiepoeng) 80
Filosofi med vekt på antikken (80FILANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Filosofihistorie (40FILHIST) (40 studiepoeng) 40
Fordypning imusikkvitenskap (80MUSIKK) (80 studiepoeng) 80
Fransk (80FRA2) (80 studiepoeng) 80
Fransk (40FRA2) (40 studiepoeng) 40
Fransk med fordypning i språk, litteratur eller områdekunnskap (80FRA) (80 studiepoeng) 80
Fransk språk (80FRAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Fransk språk (40FRAS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk språk i Afrika sør for Sahara (80FRAS2) (80 studiepoeng) 80
Fransk språk og kultur (40FRA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Gammelgresk (40GRES) (40 studiepoeng) 40
Gammelgresk (80GRES) (80 studiepoeng) 80
Hebraisk språk (40HEBS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Hebraisk språk (80HEBS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Hindi (40HINS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Hindi språk (80HINS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Hindi språk (80HINS2) (80 studiepoeng) 80
Historie (80HIS1) (80 studiepoeng) 80
Historie (80HISTORIE) (80 studiepoeng) 80
Historie (80HISTORIE) (80 studiepoeng) 80
Historie for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier (TKS) (80HIS) (80 studiepoeng) 80
Historie for AAS-programmet (40HIS2) (40 studiepoeng) 40
Historie med vekt på antikken (80HIS5)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Idehistorie (80IDEHIST)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Idéhistorie (40IDE1) (40 studiepoeng) 40
Idéhistorie (80IDEHIST2) (80 studiepoeng) 80
Idehistorie - Kjønn med fagfordypning (80IDE1) (80 studiepoeng) 80
Idéhistorie med vekt på antikken (80IDEANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Italiensk (80ITA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Italiensk (80ITA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Italiensk (80ITA2) (80 studiepoeng) 80
Italiensk språk og kultur2 (40ITASKUL2) (40 studiepoeng) 40
Japan-studier (40OMR-JAP) (40 studiepoeng) 40
Japansk språk (40JAPS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Japansk språk (40JAPS2) (40 studiepoeng) 40
Japansk språk (80JAPS2) (80 studiepoeng) 80
Japansk språk (80JAPS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Journalistikk (80JOURN) (80 studiepoeng) 80
Keltisk filologi (40KELT) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA2) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (gammel ordning) (40OMR-KINA2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kinesisk språk (80KINS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kinesisk språk (80KINS2) (80 studiepoeng) 80
Kinesisk språk (40KINS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kjønn feminisme og likestilling2 (40KFL2) (40 studiepoeng) 40
Kjønn og religion (40KJON) (40 studiepoeng) 40
Kjønnsstudier (40KFL) (40 studiepoeng) 40
Kristendom (80KRDOM) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med buddhisme (80KRIS-BU ) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med europeisk middelalder (80KRIS-EM) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med islam (80KRIS-IS) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med kjønn og religion (80KRIS-KR) (80 studiepoeng) 80
Kultur og identitet (40KULID)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kulturarv og bevaringskunnskap (80KUBE) (80 studiepoeng) 80
Kulturhistorie (40KULH1) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (40KULH) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (80KULH) (80 studiepoeng) 80
Kulturhistorie (80KULH2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kunsthistorie (20KUN) (20 studiepoeng) 20
Kunsthistorie (40KUN1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kunsthistorie (80KUN3) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - kjønn med fagfordypning (80KUN1) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie for antikkprogrammet (80KUNANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kunsthistorie for estetikkprogrammet (80KUN5) (80 studiepoeng) 80
Latin (40LATS2) (40 studiepoeng) 40
Latin (80LATS) (80 studiepoeng) 80
Latin for antikkprogrammet (80LATANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Latinamerikansk områdekunnskap (40OMR-LATAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Lingvistikk (40LING1) (40 studiepoeng) 40
Lingvistikk (80LING1) (80 studiepoeng) 80
Litteratur 5 (40LIT5) (40 studiepoeng) 40
Medievitenskap (40MEDIEVIT1) (40 studiepoeng) 40
Medievitenskap (80MEDIEVIT) (80 studiepoeng) 80
Medievitenskap (20MEDIEVIT) (20 studiepoeng) 20
Medievitenskap for estetikkprogrammet (80MEDIEVIT2) (80 studiepoeng) 80
Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETKOM) (40 studiepoeng) 40
Musikkvitenskap (20MUS) (20 studiepoeng) 20
Musikkvitenskap (40-gruppe) (40MUS1) (40 studiepoeng) 40
Musikkvitenskap for bachelorprogrammet i musikk (80MUS) (80 studiepoeng) 80
Musikkvitenskap for estetikkprogrammet 1 (80MUS1) (80 studiepoeng) 80
Nederlandsk (40NEDS) (40 studiepoeng) 40
Nord-Amerika-studier (80NORAM) (80 studiepoeng) 80
Nordisk litteratur 1 (40NORL1) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 2 (40NORL2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk (40NORS2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og litteratur (40NOR) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk (80NORD)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Nordisk språk og tekst (40NORST) (40 studiepoeng) 40
Nordisk: språk, litteratur, retorikk (80NOSPLIRE) (80 studiepoeng) 80
Nordisklitteraturvitenskap (20NORL) (20 studiepoeng) 20
Norrøn filologi (40NFI) (40 studiepoeng) 40
Norrøne og keltiske studier (40NORKELT) (40 studiepoeng) 40
Norrøne og keltiske studier (80NORKELT) (80 studiepoeng) 80
Norsk for internasjonale studenter (40NORINT) (40 studiepoeng) 40
Norsk som andrespråk (40NOAS2) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om India (80-OMR-SØR-ASIA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Områdekunnskap om India (40OMR-SØRASIA) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika (40OMR-MØNA2) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - (40OMR-MØNA) (40 studiepoeng) 40
Persisk språk (80PERS) (80 studiepoeng) 80
Persisk språk - (40PERS) (40 studiepoeng) 40
Polsk (40POLSK1) (40 studiepoeng) 40
Polsk (80POLSK) (80 studiepoeng) 80
Polsk (100POL)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Portugisisk (40POR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk (80POR2) (80 studiepoeng) 80
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (40POR) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk for studieretning Latin-Amerika (40POR2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk språk2 (80PORS2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Religion i et kjønnsperspektiv (80RELKFL) (80 studiepoeng) 80
Religion i Norge: historiskutvikling ("Fra Freya til Valgerd") (80RELNO) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie (80REL1)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Religionsvitenskap (40REL1) (40 studiepoeng) 40
Religionsvitenskap (80REL2) (80 studiepoeng) 80
Retorikk og språklig kommunikasjon (80RETKOM)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Runologi (40RUN) (40 studiepoeng) 40
Russisk (40RUSS2) (40 studiepoeng) 40
Russisk (100RUS) (100 studiepoeng) 100
Russisk (100RUS2) (100 studiepoeng) 100
Russisk områdekunnskap (40OMR-RUSS) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsgeografi for AAS (80-SGO-AAS) (80 studiepoeng) 80
Sanskrit (40SANS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Sanskrit (80SANS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Sentraleuropeisk og balkansk områdekunnskap (40SEUBAL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Spansk (80SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk (80SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk (80SPA2) (80 studiepoeng) 80
Spansk (40SPA) (40 studiepoeng) 40
Spansk (40SPA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Spansk (80SPA2) (80 studiepoeng) 80
Spansk språk (80SPAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Teatervitenskap: Fordypningsfag 2 for estetikkprogrammet (20TEAT) (20 studiepoeng) 20
Teoretisk filosofi med vekt på språk, logikk og erkjennelse (40FIL5) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (40TSJ1) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (80TSJ) (80 studiepoeng) 80
Tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier (40KFL3) (40 studiepoeng) 40
Tyrkisk språk (40TYRS) (40 studiepoeng) 40
Tyrkisk språk (80TYRS) (80 studiepoeng) 80
Tysk (80TYSK) (80 studiepoeng) 80
Tysk (40TYSK) (40 studiepoeng) 40
Tysk (80TYSK2) (80 studiepoeng) 80
Tysk (80TYSK2) (80 studiepoeng) 80
Urdu språk (40URDS) (40 studiepoeng) 40
Vitenskapsfilosofi (40VITFIL) (40 studiepoeng) 40
Østeuropeisk områdekunnskap (40OSTEUROPA) (40 studiepoeng) 40