Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Engelsk (amerikansk) (40ENGAM)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er under utfasing og kan bare bli tatt av studenter med opptak til og med høsten 2016.

Ny 40-gruppe i engelsk er 40ENG

Nord-Amerika - spesielt USA - utgjør i dagens verden et tyngdepunkt på de fleste internasjonale arenaer. Påvirkningen av Amerikansk storpolitikk, språk og populærkultur på resten av verden har vært, og er fortsatt, sterk. Vår spesielle emigrasjonshistorie, som har ført til at det i dag bor flere norskamerikanere i USA enn nordmenn i Norge, gjør også at Nord-Amerika har en spesiell stilling i svært mange nordmenns bevissthet.

I denne 40-gruppen får du innføring i nordamerikansk kultur- og samfunnsliv, både i et historisk og et nåtidig perspektiv. Du har også mulighet til å velge en rekke fordypningsemner innen Amerikanske studier og amerikansk litteratur.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført denne emnegruppen har du:

  • styrket sin skriftlige engelsk.
  • fått kunnskaper og perspektiver om USA, dets institusjoner, historie og plass i verden i dag.
  • lagt et grunnlag for videre studier om USAs politikk og styresett.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av to obligatoriske emner i engelsk språk og amerikansk områdestudier. Du velger 20 studiepoengene fra en liste fordypningsemner i amerikansk litteratur eller Amerika studier.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 sp velges blant følgende emner:

Annet