Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Arabisk språk (80ARAS)

Om emnegruppen

Arabisk er felles skrift- og kulturspråk for omlag 180 millioner mennesker i den arabiske verden (her regnes Irak, Syria, Jordan, de palestinske områdene, Saudi-Arabia, Kuwait, De forente arabiske emirater, Jemen, Egypt, Sudan, Libya, Tunisia, Algerie og Marokko – mens ytterligere land har arabisk som ett av sine skriftspråk). Videre er arabisk religiøst språk for nærmere en milliard muslimer over hele verden. Arabisk har status som ett av FNs 6 offisielle språk (ved siden av engelsk, fransk, spansk, russisk og kinesisk). Arabisk hører til den semittiske språkgruppe og er beslektet med bl.a. hebraisk, arameisk og etiopiske språk. Arabisk skrives med et eget alfabet, som lett modifisert også brukes for persisk og urdu. Som skrift- og kulturspråk har arabisk kontinuitet fra 500-tallet - som poetisk høyspråk fra før islam, som Koranens språkform, som det klassiske arabiske under det arabisk-muslimske rikets storhetstid i middelalderen, og fram til dagens moderne avis-, vitenskaps- og litteraturspråk. Kunnskaper i arabisk standardspråk åpner dermed for adgang til en rik og omfattende kulturell tradisjon, til dens originale kilder i fortid og nåtid. Arabisk omfatter på den annen side også de arabiske talemålene, eller dialektene, i sine regionale varianter. Det er betydelige ulikheter mellom skriftspråket og talemålene, og også mellom de ulike talemålene. Men kjennskap til et sentralt regionalt talemål gir mulighet for muntlig kommunikasjon med vanlige mennesker også over større områder.

Emnegruppen legger vekt på praktisk beherskelse av moderne standard arabisk. Studenten får en intensiv trening i å snakke, forstå, lese og skrive språket. I emnegruppen inngår et obligatorisk utenlandsopphold. Studenten vil dermed ha anledning til å bevege seg i arabiskspråklige omgivelser i lengre tid. Når 80-gruppen i arabisk språk er fullført kan studenten uttrykke seg på arabisk muntlig og skriftlig på et mellomhøyt nivå. Studenten vil ha full oversikt over grammatikalske strukturer og kunne lese og oversette de fleste moderne arabiske tekster ved hjelp av ordbøker. 80-gruppen i språket gir grunnlaget for å begynne på høyere grads studier og til å begynne å arbeide selvstendig med arabiskspråklig materiale.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Se informasjon om og opptakskrav til masterprogrammet i Middle East Studies