80-gruppe – Engelsk (80ENG2)

Om emnegruppen

Se her for oppbygging av 80ENG for studenter med opptak til og med høsten 2015

I denne emnegruppen lærer du om språk, litteratur, samfunn og kultur i den engelsktalende verden.

80-gruppen i engelsk består av:

 • 50 studiepoeng 1000-nivå emner
 • 30 studiepoeng 2000-nivå emner

Oppbygging og gjennomføring

De obligatoriske emnene gir deg kunnskap og ferdigheter innen engelsk uttale, grammatikk og språkstruktur. I de valgfrie 1000-nivå-emnene får du en innføring i amerikansk og britisk litteratur, kultur, historie og samfunnsforhold, avhengig av hvilke innføringsemner du velger. Selv om du skal velge tre av fire emner anbefaler vi at du tar alle innføringsemnene.

Du begynner med å ta innføringsemner på 1000-nivå. Du tar deretter de valgfrie fordypningsemnene på 2000-nivå.

Emner på 2000-nivå gir deg muligheten til å fordype deg i fagdisiplinene amerikanske studier, britiske studier, engelsk språk og engelskspråklig litteratur.

Emner tatt på utveksling kan godkjennes inn i denne emnegruppen. Vi anbefaler å ta de valgfrie 2000-nivå emnene på utveksling.

  Emner i emnegruppen

  20 studiepoeng obligatoriske emner:

  30 studiepoeng velges blant 1000-emnene nedenfor. Vi anbefaler at du tar alle fire emnene i løpet av ditt første år på studiet. Ett av emnene vil inngå som fritt emne i bachelorgraden din.

  30 studiepoeng valgfrie emner på 2000-nivå:

  Kvalifisering for videre studier

  Ønsker du å søke deg videre til master anbefaler vi sterkt at du velger fordypningsemner i den fagdisiplinen du har tenkt å søke master i. Emnegruppen kan blant annet oppfylle kravet til faglig fordypning i engelsk for å søke opptak til masterprogrammene "English Literature, American and British Studies", "English Language" og "Linguistics and its Applications for a Multilingual Society".

  Viktig! Skal du søke til master i "English Language" må du minst ha 10 studiepoeng i engelsk språk på 2000-nivå. Skal du søke til masterprogrammet "Linguistics and its Applications for a Multilingual Society" er det krav om 20 studiepoeng i engelsk språk på 2000-nivå.

   

  Oppbygging av 80ENG for studenter med opptak til og med høsten 2015

  Fordypning i engelsk språk

  Fordypning i engelskspråklig litteratur

  Fordypning i britiske områdestudier

  Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  Emnegruppen inngår i studieretning engelsk på bachelorprogrammet for Europeiske språk.

  Annet