80-gruppe – Nord-Amerika-studier (80NORAM)

Om emnegruppen

Gjennom denne emnegruppen får du innsikt i nordamerikansk kultur- og samfunnsliv.

Les mer om læringsmålene for emnegruppen.

Du kan velge emner i en rekke forskjellige fagområder innen Nord-Amerika-studier. Det første året får du en innføring i amerikansk historie, politikk og kultur. Deretter har du mulighet til å velge mellom temaer som det amerikanske politiske systemet, utenrikspolitikk, kvinnehistorie, nasjonale ideologier, immigrasjon, etnisitet og rasisme, populærkultur og amerikanske perspektiv på natur og landskap.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av fem obligatoriske innføringsemner (1000-nivå), ett obligatorisk bacheloroppgave-emne, og to valgfrie fordypningsemner i NORAM (2000-nivå). Ett av disse fordypningsemnene kan erstattes av et 2000-emne i amerikansk litteratur.

Du tar først emner på 1000-nivå tidlig i studiet og får en grunnleggende introduksjon i amerikansk politikk, historie, litteratur, metode og kultur. Språkemnene gir deg opplæring i engelsk. Deretter har du mulighet til å fordype deg på 2000 og 3000-nivå.

Her kan du finne oppbyggingen av 80NORAM for kull t.o.m. 2014

Utenlandsopphold
Det er mulig å ta deler av studiet som utvekslingsstudent i USA eller Canada. Se UiOs utvekslingsavtaler. Emner tatt i utlandet kan etter godkjenning innpasses som emner i 80-gruppen. Det anbefales å ta emner i utlandet som kan inngå som erstatning for emner på 2000-nivå. For spørsmål vedrørende emnevalg i utlandet ta kontakt med studiekonsulent.

Kvalifisering for videre studier
Denne 80-gruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudier i Nord-Amerika-studier.

Emner i emnegruppen

60 studiepoeng obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant:

20 studiepoeng velges blant følgende fordypningsemner:

* Vær oppmerksom på at instituttet ikke tilbyr alle emner hvert semester. Opplysninger om når emnet går finner du i emnebeskrivelsen til hvert emne.

Inntil 10 studiepoeng kan velges blant:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Eldre emnegruppe 80NORAM erstattet:
NORAM 90-gruppe