80-gruppe – Urdu språk (80URDS)

Om emnegruppen

Emnegruppen tilbys inntil videre ikke.

Urdu tales av 55 millioner mennesker i verden. Det er Pakistans offisielle språk, kultur- og fellesspråk for sørasiatiske muslimer i India og blant den sørasiatiske disaporaen utenfor subkontinentet. Hvis urdu regnes sammen med det nært beslektede språket hindi, er det det tredje største språket i verden. Selv om urdu og hindi har utviklet seg i forskjellige retninger i løpet av 1900-tallet, undervises noen urdu- og hindikurs sammen, særlig grammatikken. Urdu skrives med arabisk skrift og inneholder i tillegg et stort element av persiske låneord. Det anslås å være ca. 14.000 urdutalende i Norge, men antallet er nok større, siden mange 2.generasjons innvandrere med norsk statsborgerskap fortsatt snakker urdu med hverandre.

En 80-gruppe i urdu språk gir deg en språkkompetanse på et høyt nivå. Du vil opparbeide deg solid muntlig ferdighet i språket og du vil være i stand til å lese relativt avanserte tekster. EN 80-gruppe i språket gir deg grunnlaget for å begynne på høyere grads studier og til å begynne å arbeide selvstendig med tekster på et høyt nivå.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet