40-gruppe – Informatikk fordypning (IN40F)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som har en 80-gruppe i informatikk fra før, og som ønsker ytterligere kunnskaper i informatikk. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom den ikke har overlappende emner med 80-gruppen.

Emner i emnegruppen

For deg som starter på 40-gruppen høsten 2017:

Obligatorisk:

Valgfritt:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

For deg som startet på en 40-gruppe før høsten 2017:

Alle INF-emner med unntak av INF-VERK-emner kan inngå i 40-gruppen

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.