Emner innen matematikk, mekanikk og statistikk

Viser 1–204 av 204 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT-IN1105 - Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-IN9240 - Numerical analysis of PDEs (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100 - Modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3600 - Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4130 - Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4300 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9300 - Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9310 - Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MAT0001 - Støtteemne i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT0011 - Oppfriskning i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT1012 - Matematikk 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1050 - Matematikk for anvendelser 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1060 - Matematikk for anvendelser 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1100 - Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1100U - Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1120 - Lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1140 - Strukturer og argumenter (10 studiepoeng) 10
MAT2000 - Prosjektarbeid i matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT2100 - Elementær reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2200 - Grupper, ringer og kropper (10 studiepoeng) 10
MAT2400 - Reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2410 - Innføring i kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2500 - Geometri (10 studiepoeng) 10
MAT3010 - Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT3100 - Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT3110 - Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT3360 - Innføring i partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT3400 - Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT3440 - Dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
MAT3500 - Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4010 - Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT4110 - Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4120 - Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
MAT4160 - Emner i geometrisk modellering (10 studiepoeng) 10
MAT4170 - Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT4200 - Kommutativ algebra (10 studiepoeng) 10
MAT4210 - Algebraisk geometri I (10 studiepoeng) 10
MAT4215 - Algebraisk Geometri II (10 studiepoeng) 10
MAT4230 - Algebraisk geometri III (10 studiepoeng) 10
MAT4250 - Tallteori (10 studiepoeng) 10
MAT4270 - Representasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4301 - Partielle Differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4305 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT4315 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT4380 - Ikke-lineære partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT4400 - Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4410 - Videregående lineær analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4450 - Videregående funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4460 - C*-algebraer (10 studiepoeng) 10
MAT4500 - Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4510 - Geometriske strukturer (10 studiepoeng) 10
MAT4520 - Mangfoldigheter (10 studiepoeng) 10
MAT4530 - Algebraisk topologi I (10 studiepoeng) 10
MAT4540 - Algebraisk topologi II (10 studiepoeng) 10
MAT4590 - Differensialgeometri (10 studiepoeng) 10
MAT4595 - Geometri og analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4630 - Beregnbarhetsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4640 - Aksiomatisk mengdelære (10 studiepoeng) 10
MAT4720 - Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4740 - Malliavinkalkulus og anvendelser i finans (10 studiepoeng) 10
MAT4750 - Matematisk finans: modellering og risikostyring (10 studiepoeng) 10
MAT4760 - Avanserte Matematiske Metoder i Finans (10 studiepoeng) 10
MAT4770 - Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder (10 studiepoeng) 10
MAT4790 - Stokastisk Filtrering (10 studiepoeng) 10
MAT4800 - Kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4810 - Innføring i flere komplekse variable (10 studiepoeng) 10
MAT4820 - Kompleks dynamikk (10 studiepoeng) 10
MAT4930 - Graduate research in Mathematics (30 studiepoeng) 30
MAT5000 - Matematikkdidaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
MAT5930 - Masteroppgave i matematikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MAT5960 - Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT9120 - Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
MAT9170 - Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT9210 - Algebraic Geometry 1 (10 studiepoeng) 10
MAT9215 - Algebraic Geometry II (10 studiepoeng) 10
MAT9230 - Algebraic geometry III (10 studiepoeng) 10
MAT9270 - Representation Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9305 - Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT9315 - Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MAT9380 - Nonlinear partial differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9390 - Topics in operator algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9460 - C*-algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9520 - Manifolds (10 studiepoeng) 10
MAT9530 - Algebraic topology I (10 studiepoeng) 10
MAT9540 - Algebraic topology II (10 studiepoeng) 10
MAT9560 - Lie groups (15 studiepoeng) 15
MAT9570 - Algebraic K-theory (10 studiepoeng) 10
MAT9580 - Algebraic Topology III (10 studiepoeng) 10
MAT9590 - Differential geometry (10 studiepoeng) 10
MAT9595 - Geometry and analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9640 - Axiomatic Set Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9650 - Advanced topics in logic (10 studiepoeng) 10
MAT9720 - Stochastic analysis and stochastic differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9740 - Malliavin Calculus and Applications to Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9750 - Mathematical Finance: Modelling and risk management (10 studiepoeng) 10
MAT9760 - Advanced Mathematical Methods in Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9770 - Stochastic modelling in energy and commodity markets (10 studiepoeng) 10
MAT9790 - Stochastic Filtering (10 studiepoeng) 10
MAT9800 - Complex Analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9810 - Introduction to Several Complex Variables (10 studiepoeng) 10
MAT9820 - Complex Dynamics (10 studiepoeng) 10
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse (10 studiepoeng) 10
MEK2200 - Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3200 - Prosjektarbeid i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3230 - Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3570 - Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4020 - Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4100 - Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4110 - Anvendt matematikk (10 studiepoeng) 10
MEK4250 - Elementmetoden i beregningsorientert mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4300 - Viskøs strømning og turbulens (10 studiepoeng) 10
MEK4320 - Hydrodynamisk bølgeteori (10 studiepoeng) 10
MEK4330 - Turbulensteori og modellering (10 studiepoeng) 10
MEK4340 - Strømningsteknikk (10 studiepoeng) 10
MEK4350 - Stokastiske og ikke-lineære havbølger (10 studiepoeng) 10
MEK4400 - Hydrodynamisk stabilitetsteori (10 studiepoeng) 10
MEK4420 - Marin hydrodynamikk (10 studiepoeng) 10
MEK4430 - Flerfasestrømning (10 studiepoeng) 10
MEK4450 - Offshoreteknologi (10 studiepoeng) 10
MEK4460 - LES i marin hydrodynamikk og havvind (5 studiepoeng) 5
MEK4470 - Beregningsorientert fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4480 - Overflatestrømninger (10 studiepoeng) 10
MEK4490 - Prosjekt i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4570 - Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4600 - Eksperimentelle metoder i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4930 - Graduate research in Mechanics (30 studiepoeng) 30
MEK9110 - Applied Mathematics (10 studiepoeng) 10
MEK9250 - Finite Element Methods in Computational Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9300 - Viscous Flow and Turbulence (10 studiepoeng) 10
MEK9310 - Compressible Flow and Shock Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9320 - Hydrodynamic Wave Theory (10 studiepoeng) 10
MEK9330 - Turbulence theory and modeling (10 studiepoeng) 10
MEK9340 - Turbulent Flows in Engineering (10 studiepoeng) 10
MEK9350 - Stochastic and Nonlinear Ocean Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9400 - Theory of Hydrodynamic Stability (10 studiepoeng) 10
MEK9420 - Marine Hydrodynamics (10 studiepoeng) 10
MEK9430 - Multiphase Flow (10 studiepoeng) 10
MEK9440 - Numerical Fluid Dynamics with Free Surface (10 studiepoeng) 10
MEK9460 - LES in marine hydrodynamics and offshore wind power (5 studiepoeng) 5
MEK9470 - Computational Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9480 - Free surface flows (10 studiepoeng) 10
MEK9600 - Experimental Methods in Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MNSES9100 - Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5
MOD5930 - Masteroppgave i modellering og dataanalyse 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MOD5960 - Masteroppgave i modellering og dataanalyse 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
STK-IN4300 - Statistiske læringsmetoder i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-IN9300 - Statistical learning methods in Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-INF3000 - Utvalgte emner i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-INF4000 - Utvalgte emner i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK-MAT3700 - En introduksjon til matematisk finans (10 studiepoeng) 10
STK-MAT4700 - En introduksjon til matematisk finans (10 studiepoeng) 10
STK1000 - Innføring i anvendt statistikk (10 studiepoeng) 10
STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering (10 studiepoeng) 10
STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1 (10 studiepoeng) 10
STK2100 - Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK2130 - Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK3100 - Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK3405 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK3505 - Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4000 - Spesialpensum og seminar (10 studiepoeng) 10
STK4011 - Statistisk inferensteori (10 studiepoeng) 10
STK4021 - Anvendt Bayesiansk analyse og numeriske metoder (10 studiepoeng) 10
STK4051 - Numeriske metoder for statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4060 - Tidsrekker (10 studiepoeng) 10
STK4080 - Forløpsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4100 - Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK4150 - Miljøstatistikk - romlig statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4160 - Statistisk modellvalg (10 studiepoeng) 10
STK4180 - Konfidensfordelinger (10 studiepoeng) 10
STK4190 - Ikke-parametrisk Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4205 - Intensiv kurs i utvalgte emner i statistikk (5 studiepoeng) 5
STK4290 - Utvalgte emner i avansert statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4400 - Risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4405 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4500 - Livsforsikring og finans (10 studiepoeng) 10
STK4505 - Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4520 - Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4530 - Rentemodellering via SPDer (10 studiepoeng) 10
STK4540 - Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK4600 - Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
STK4900 - Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4930 - Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9011 - Statistical Inference Theory (10 studiepoeng) 10
STK9021 - Applied Bayesian Analysis and Numerical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9051 - Computational statistics (10 studiepoeng) 10
STK9060 - Time series (10 studiepoeng) 10
STK9080 - Survival and Event History Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9150 - Environmental and Spatial Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9160 - Statistical Model Selection (10 studiepoeng) 10
STK9180 - Confidence distributions (10 studiepoeng) 10
STK9190 - Bayesian nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9200 - Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9205 - Short course in selected topics of statistics (5 studiepoeng) 5
STK9290 - Selected Themes in Advanced Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9400 - Risk and Reliability Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9500 - Life Insurance and Finance (10 studiepoeng) 10
STK9520 - Laboratory for Finance and Insurance Mathematics (10 studiepoeng) 10
STK9530 - Interest Rate Modelling via SPDE's (10 studiepoeng) 10
STK9600 - Statistical Methods for Social Sciences. Survey Sampling and Statistical Demography. (10 studiepoeng) 10
STK9900 - Statistical methods and applications (10 studiepoeng) 10