90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i historie (UVM5-LEKT90-HIS)

Om emnegruppen

Programspesialisering i historie i Lektorprogrammet består av følgende emner:

Emner i emnegruppen

Et metodologi-emne

Tre obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-KSF

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

  • Emnegruppen på 80 studiepoeng innen historie. Krav til innhold i de 80 studiepoengene.
  • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.