80-gruppe – Lektorprogrammet Historie (UVM5-LEKT80-HIS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i historie i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i grunnskolen.

Fordypningsenheten er grunnstammen i programmet, det faglige innslaget som gjør dette til en lærerutdanning med vekt på historie. Enheten er obligatorisk innen Lektorprogrammet med spesialisering i historie og består av 80 studiepoeng.

Hvert enkeltemne utgjør 10 studiepoeng med unntak av HIS1300MET som består av 20 sp. Utvalget av emner er satt sammen med særlig henblikk på å kunne ha en tilstrekkelig bred undervisningskompetanse i skolen. Emnene dekker norsk historie fra eldre tid til i dag. Emnegruppen åpner for å kunne søke opptak til masterprogrammet i historie.

Emner i emnegruppen

I 80-gruppa er følgende emner obligatoriske (til sammen 60 studiepoeng):

I tillegg studerer man to valgfrie emner på 2000-nivå (til sammen 20 sp) med kode HIS fra denne listen.

For kull før 2011 kan emnet HIS1300MET erstattes av emnet HIS1300

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-KSF