60-gruppe – Historie, lektorprogrammet (LEKT14-60HIS)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

 

Emnegruppa består av 4 obligatoriske emner, til sammen 50 studiepoeng, samt et valgfritt historieemne på 2000-nivå, 10 studiepoeng. Emnet kan velges blant alle emner med HIS-emnekode på denne listen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfritt emne:

Ett valgfritt historieemne på 2000-nivå, 10 studiepoeng. Emnet kan velges blant alle emner med HIS-emnekode på denne listen.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • LEKTOR_NORDISK