Informasjon om emner som kan inngå i 40-gruppe i pedagogikk

Det er gjort flere endringer i hvilke emner som kan inngå i 40-gruppen i pedagogikk. Endringene gjelder både emnekoder og emnetilbud. Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke emner som godkjennes i 40-gruppen i pedagogikk:

 

Alle pedagogiske emner på PED1000-nivå, UTVIT1000-nivå og PED2000-nivå kan godkjennes i 40-gruppen i pedagogikk så lenge de ikke inngår i en annen emnegruppe i graden.

Merk at emner som tidligere har vært tilbudt,men nå er nedlagt, kan fortsatt godkjennes i bachelorgraden.

Vær oppmerksom på at det er overlapp mellom emner på PED1000-nivå og PED2000-nivå! Sjekk emnebeskrivelsen for detaljer.

Publisert 14. apr. 2015 15:12 - Sist endret 16. juli 2019 10:17