Emnegrupper innen pedagogikk

Viser 1–9 av 9 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (UVB-PED-40-KAT) (40 studiepoeng) 40
Pedagogikk (UVB-PED-90PED) (90 studiepoeng) 90
Pedagogikk (80PED) (80 studiepoeng) 80
Pedagogikk (40PED) (40 studiepoeng) 40
Pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier (90PEDKJONN) (90 studiepoeng) 90
Pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner (80PEDKJONN2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner (80PEDKJONN)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Pedagogisk psykologi- hvordan mennesker lærer og utvikler seg (UVB-PED-70-PEDPSYK) (70 studiepoeng) 70
Skole, utdanning og oppvekst (UVB-PED-40-SUO) (40 studiepoeng) 40