Semesterside for KFL2041 - Vår 2017

Kjære studenter som skal ta KFL2041 integreringsemne våren 2017.
Dere er tre studenter, som alle skal skrive oppgaven deres i engelsk litteratur med kjønnsperspektiv. Stipendiat Anna Young på STK vil være veileder på disse tre oppgavene. Vi har nå satt opp to samlinger som er obligatoriske i denne sammenheng her på STK, i tillegg til litt veiledning på oppgavaen. Den første er tirsdag 24. januar kl 13.15 i rom 420. Det vil her bli gitt viktig praktisk informasjon, samt at dere bør ha tenkt igjennom hvilken problemstillng dere vil ha. Altså hva dere ønsker å skrive om, som kombinerer engelsk litteratur og kjønn. Informasjon om emnet finner dere her: http://www.uio.no/studier/emner/annet/skk/KFL2041/v17/

Innleveringsfrist på oppgaven er 10. mai.

Vi ser frem til å møte dere der,

mvh
Anna Young (faglærer og veileder) og Helle Granum (studierådgiver)

4. jan. 2017 13:17