Emner innen tverrfaglige kjønnsstudier

Viser 1–26 av 26 emner
Emne Studiepoeng
KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier (10 studiepoeng) 10
KFL1020 – Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn (10 studiepoeng) 10
KFL2010 – Feministisk vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
KFL2020 – Menn og maskuliniteter (10 studiepoeng) 10
KFL2030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning: Kjønn, etnisitet og integrering (10 studiepoeng) 10
KFL2032 – Seksualitetsstudier og kjønn (10 studiepoeng) 10
KFL2033 – Aktuelle temaer i kjønnsforskningen 2: Feministisk tenkning i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
KFL2041 – Integreringsemne (10 studiepoeng) 10
KFL2042 – Integreringsemne med feministisk vitenskapsteori (20 studiepoeng) 20
KFL2060 – Gender Equality in the Nordic Countries (10 studiepoeng) 10
KFL2080 – Kjønn og oppvekst (10 studiepoeng) 10
KFL3910 – Arbeidspraksis for Tverrfaglige kjønnsstudier (10 studiepoeng) 10
KFL4000 – Interdisciplinary Research Methodologies and Thesis Writing Course for Gender Studies (10 studiepoeng) 10
KFL4010 – Feministisk vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
KFL4020 – Menn og maskuliniteter (10 studiepoeng) 10
KFL4030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning: Kjønn, etnisitet og integrering (10 studiepoeng) 10
KFL4032 – Seksualitetsstudier og kjønn (10 studiepoeng) 10
KFL4033 – Aktuelle temaer i kjønnsforskningen 2: Feministisk tenkning i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
KFL4040 – Feminist Theory (10 studiepoeng) 10
KFL4055 – Gender and Society (10 studiepoeng) 10
KFL4060 – Gender Equality in the Nordic Countries (10 studiepoeng) 10
KFL4065 – Gender, Peace and Conflict (10 studiepoeng) 10
KFL4070 – Feminist Ethics (10 studiepoeng) 10
KFL4080 – Kjønn og oppvekst (10 studiepoeng) 10
KFL4090 – Gender Studies Master’s Thesis (60 studiepoeng) 60
KFL4910 – Arbeidspraksis for Gender studies (10 studiepoeng) 10