Semesterside for KFL4032 - Høst 2008

Sensur er nå klar, finnes på studentweb. Ta eventuelt kontakt med hellepg@stk.uio.no

2. des. 2008 12:00

Kandidatnummer for KFL4032 finnes på studentweb :-)

4. nov. 2008 11:59

Eksamensoppgaver KFL4032 høst 2008 Studentene skal besvare en av følgende oppgaver!

enten1 Innføring av ny ekteskapslov ved årsskiftet 2008/2009 likestiller homoseksuelt med heteroseksuelt samliv. Hvilke normative ideer om seksualitet og samliv støttes av en slik ordning, og hvordan kan loven virke destabiliserende i forhold til normer om kjønn og seksualitet? Benytt teoretiske perspektiver og eksempler fra pensum til å belyse dette.

eller2 Simone de Beauvoir skrev i "Det annet kjønn": "Man fødes ikke som kvinne, man blir det." Hvordan bidrar teoretikere som Butler, Foucault og Laqueur til å utdype dette perspektivet? Bruk konkrete eksempler fra pensum til å belyse Beauvoirs påstand.

Studenter på 4032 (MA nivå) skal også benytte tilleggspensum for KFL4032 i oppgaven de velger å besvare.

27. sep. 2008 00:27