Semesterside for ARK1020 - Vår 2009

Eksamenoppgavene kan hentes i Blindernveien 11 fra kl 11.00 mandag den 25. mai. Oppgavene vil også bli lagt ut i Fronter under "Undervisning" den 25. mai ca kl 11.00.

Besvarelsen skal leveres inn i ekspedisjonskontoret i Blindernvn.11 mellom kl. 12.30-14.30 den 28. mai. Den leveres i to eksemplarer, stiftet i øverste venstre hjørne. Husk egenerklæringen. I tillegg er det innlevering i Fronter som stenger kl 15.30.

Lykke til!

22. mai 2009 13:05

Fagkritisk dag 18.mars avlyses. Ny dag settes opp senere. Undervisning i ARK1020 vil fortsatt gå 17.mars.

13. mars 2009 14:02

OBS! Undervisningen som skulle ha gått 18.03.09, har blitt flyttet til tirsdag 17.03.09, Sophus Bugges hus, aud 2, 12.15 - 14.00. Dette skyldes at fagkritisk dag arrangeres den 18.mars

17. feb. 2009 14:47