Dette emnet er nedlagt

ARK4010 – Seminar for muntlig fremlegging

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en seminarserie der studentene muntlig får anledning til å legge frem et relevant tema, gjerne knyttet til pensumlitteratur som er relevant for avhandlingsarbeidet. På bakgrunn av innleggene og presirkulerte leselister skal seminaret også fungere som et forum for diskusjon omkring teoretiske, kulturhistoriske og metodiske spørsmål.

Hva lærer du?

Studenten gis trening i muntlig presentasjon og faglig retorikk. Emnet bidrar dessuten til faglig fordypning innenfor aktuelle tema.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor med fordypning i arkeologi.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret, med 2 dobbeltforelesninger og inntil 15 doble seminartimer med fremleggelser og diskusjon.

Eksamen

Emnet vurderes som bestått/ikke bestått i forhold til aktiv deltagelse i undervisningen, det vil si oppmøte samt egen fremleggelse.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Tilsammen 30 studiepoeng valgfrie emner på 4000-nivå kan kombineres med gammel prosjektbeskrivelse i arkeologi, og en 60 studiepoengs mastergradsavhandling (eventuelt to mindre essays/artikler à 30 studiepoeng) for å bygge opp en mastergrad.

Åpent for studenter tatt opp til mastergradsstudiet i arkeologi, kunsthistorie eller konservering. Valgfritt emne i 1. semester for studenter ved studieretning for arkeologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervises ikke høst 2008

Undervisningsspråk

Norsk