Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS1100 - Høst 2008

Eksamen i HIS1100 vil være i idrettsbygningen her på Blindern (i samme bygg som Fredrikke). Dere møter opp der, så blir dere henvist til hvilke sal dere skal sitte. Husk å ta med legitimasjon.

20. nov. 2008 10:15

Studentersamfundet inviterer historiestudentene til Akademisk vorspiel om begrepshistorie og verdenshistorie:

Kan Reinhard Kosellecks begrepshistoriske metode muliggjøre en verdenshistorie som både inkluderer vestlige og ikke-vestlige narrativer?

Bo Stråth har vært professor ved European University Institute i Firenze, og er nå professor i nordisk, europeisk og global historie ved Renvall-institutet, Helsingfors universitet.

Fredag 14. november kl. 19, Biblioteket, Det Norske Studentersamfund (Chateau Neuf)

4. nov. 2008 16:31

Undervisningen (ekstra seminar) for gruppe 5, 6 og 9 (politisk idéhistorie i middelalderen) er avlyst 28. oktober. Undervisningen flyttes til 4. november kl 18.15-20.00, seminarrom 15 P. A. Munchs hus.

27. okt. 2008 19:08