Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS1100 - Høst 2010

Seminargruppe 1 har undervisning på seminarrom 1 i Blinderveien 11.

22. okt. 2010 12:41

For Gruppe 3 og 4: Seminarene 27. og 30. september brukes til muntlig trening med utgangspunkt i oppgavene dere har skrevet. Det vil ikke bli noe krav om videre bearbeiding av utkastet, men det er viktig at alle har med sitt bidrag, for å sikre at alle faktisk deltar med noe til diskusjonene. Gejnnomgangen av handelsbyer blir flyttet til hhv. 4.10 og 14.10.

28. sep. 2010 13:22

Forelesningen om "Makedonere, Alexander og hellenismen. Italia og fremveksten av det romerske imperium" som var satt opp 4. oktober har blitt flyttet til 11. oktober. Se den detaljerte undervisningsplanen.

25. aug. 2010 16:46