Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS1100 - Høst 2011

Oppsummeringsforelesningen har blitt flyttet til torsdag 10. november klokken 12.15-14.00 i auditorium 1 i Sophus Bugges hus.

Se detaljert undervisningsplan for næremere informasjon.

7. nov. 2011 16:36

Pensum i kinesisk historie

det finnes flere opplag av Murphey-boken om Asias historie på markedet. Pensum er som følger:

4. utgave: Kap. 5, 7 og 10

5. og 6. utgave: Kap. 5, 8 og 11

Det er den 6. utgaven som er til salgs i universitetsbokhandelen nå.

Erling Sandmo

17. okt. 2011 22:06

Pensum i indisk historie

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at sidetallene i Price et al., Indias historie, ikke stemmer overens med inndelingen av boken. Beklager! Her er en liste jeg har satt opp for å gjøre det lettere å orientere seg i boken og få med seg det sentrale innholdet:

Kapittel 1, "Tidlig sivilisasjon ...": ss. 30 - 47. Tidlig vedisk og senvedisk tid. Som anført. Til overskriften "De store eposene".

Kapittel 2, "Dynastier og store riker". : ss. 52-57, 61-68, 71-79. Her ser sidetallene rare ut, fordi det flere steder ikke er noe tydelig skille i teksten der sidetallene slutter. Det som ikke er pensum her, er det som handler om kildene til Maurya-rikets historie (fra s. 57, avsnittet som begynner med "Vi vet ikke ..." til overskriften "Ashoka", s. 61) og den detaljerte gjennomgangen av Manus lover (s. 68, fra avsnittet som begynner med "Manus lover gir innblikk ......

17. okt. 2011 22:03