Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS1100 - Høst 2013

Kjære lektorstudenter,

Det vil bli holdt en ny forelesning for de av dere som gikk glipp av en forelesning på grunn av obligatorisk aktivitet på lektorprogrammet.

 

Denne vil være den 14. november klokken 14.15 - 16.00 i auditorium 1 på Sophus Bugge hus.

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen,

Studieadministrasjonen v/IAKH  

7. nov. 2013 14:23

Kjære studenter,

 

vi minner om at IAKH vil bruke gammel fronterversjon ut høstsemesteret 2013. Pass på at dere logger inn i rett versjon.

 

Vennlig hilsen,

Studieadministrasjonen v/IAKH

28. aug. 2013 13:47

Tema, underviser, samt tid og sted for særemnegruppe 11 er nå på plass. Informasjonen finner dere under "Timeplan" på denne siden.

22. aug. 2013 13:31